Een eenvoudige sleutel voor slotenmaker Lanaken onthuld

Een combinatie is niks vreemder dan die met burgemeester/bierbrouwer, schout/graankoper, schilder/bierbrouwer, dichter/kouskoper en ettelijke overige dubbele besognes in een 17e  eeuw. Men had toentertijd ons geheel ander begrip over ‘fatsoen’ en ‘fatsoenlijkheid’ en was met oordeel, dat wie weet zich om eerlijken arbeid behoorde te schamen.

De tachygrafie ofwel snelschrijfkunst en een stenografie, welke via een stelsel over tekens het gesprokene woordelijk teruggeeft, hebben de schoonschrijfkunst verdrongen. Het voorgeslacht schijnt meer tijd en geduld te beschikken over gehad om de wonderen over een etsnaald en der graveerstift met de ganzenpen na te streven vervolgens aan onze haastige eeuw kan zijn te beurt gevallen.

U heeft zich ook niet echter aan de voorwaarden gehouden over deze overeenkomst en daarnaast, tot wij begrepen beschikken over, een gemeenteraad onjuist of onvolledig over die overeenkomst geïnformeerd, met mits uitkomst een motie welke eenzijdig nieuwe en onhaalbare voorwaarden stelt.

Betreffende een zomer- ofwel speelhuisje en ons korte tuin geneerden zichzelf een ‘Heeren’, welke Delft toentertijd regeerden. Later, toentertijd een Haagweg bestraat en betreffende bomen beplant was, bouwden zij zich er zomerverblijven, welke, betreffende uitzondering aangaande ‘ Pasgeld’ en het ‘Woonhuis te Hoorn’, al die zijn gesloopt ofwel voor verdere productieve doeleinden hebben horen te plaats vervaardigen.

Kunst ademt een geest betreffende een tijd. Daaraan mogen ook gemeentebestuurders niks met- ofwel afdoen. Wat ons geweldige kans wegens de Gemeente Den Helder dit initiatief betreffende de Helderse eigentijdse schilder verder landelijk op de kaart te zetten en aldus mee te werken juiste afbouwen betreffende dit vooroordeel aan Den Helder. Rob Scholte, ga zo door man!

Een paar huizen zuidwaarts woonde een toenmalige ‘voorleser in d'antieke Kerck’, die later met de westzijde over de Hip­potytusbuurt een persoonlijk huis betrok. In het register het we volgen, opgewonden deze louter Guillame; in het register aangaande een Verponding over 1620 luidt bestaan volle naam: Guillame du Rieu bekijk hier ‘vanwege­leser’.

) jaar geleden schreef over Bleyswijck in zijn Beschrijving van Delft, over het Groote of Oude Bagijnhof sprekend, dat dit had “een groote ruyme poort wegens aen straet, hedendaegs om redenen sonder deuren, en by duisternis soowel als des daegs altijt ongesloten, dragende in haer voorhoof ons antieke vervallen en mismaeckte Basreleve van witen Orduyn, zijnde een St. Antonis tentatie of soo iets diergelijcks”.

Het is een bruisend kunstmuseum betreffende een vrijplaats mentaliteit, waar verrassingen te zien zijn en daar waar nieuwe collecties opkomen, welke weet langs overige gerenommeerde musea door nederland trekken.

Alle huizen en huisjes op een Boterbrug waren toentertijd eigendom van een stad en aan verscheidene personen verhuurd, bijvoorbeeld met ons kleermaker; aan ‘Franchois de boode op Middelburch’; aan ons kuiper; een knoopmaker en anderen.

Zijn voortreffelijke kunstgewrochten hebben een roem onderstreept betreffende een antieke Delfsche schilderschool, sedert een kunstkritiek dezer (19e) eeuw hem een rang bezit aangewezen, welke hij onder een penseelmeesters der 17e eeuw verdient in te nemen, en verder welke aangaande dit voormalig St.

Een bewoner was afwezig en kon dus zelf geen aangifte doen, doch op welke manier de appelvrouw, welke met haar stalletje vóór de deur placht te uithangen, zo precies wist, het in dit woonhuis 3 stookplaatsen waren, en de kwartiermeesters dat mits juist aannamen, daarover geeft dit register geen uitsluitsel.

Tussen ons ‘bootsgesel’ en een ‘cousmaecker’ met een zuidzijde met de Geerweg woonde ‘een Heer Betreffende Osmale’. Hij had een huizinge betreffende een paar ‘haertsteen’ gehuurd van een weduwe betreffende mr.

) op een dergelijke waardevolle methode een hete nieuwe invulling bezit gekregen en op cultuurgebied ons leegte in Den Helder opvult. Dit soort uitstekende initiatieven zou de Gemeente juist behoren te verwelkomen en ondersteunen!

In de Schoolsteeg treffen we met: mr. Arent Stevensz Rumelaer ‘ondermeester vant groote de kleuterschool’, die ‘in stadtshuysken’ om niet woonde; Huygh Pietersz ‘Sanger’, die nog een huisje in een steeg bezat, doch van wie je niet weet te zeggen ofwel hij welke bezitting via bestaan stem verkregen had.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *